A: En leken idrett gir god folkehelse

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

I denne forkonferansen, inspirert av TED-talks-formatet, vil vi utforske hvordan idretten, kommuner og det private kan samarbeide for å styrke folkehelsen. Gjennom en serie korte presentasjoner, vil eksperter, idrettsledere og beslutningstakere dele innsikt og historier om idretten og den fysiske aktivitetens rolle i å fremme livskvalitet og sosial deltakelse. Mellom de korte innleggene, vil vi bryte opp med aktive pauser, designet for å engasjere og revitalisere. Bli med oss for å utforske perspektiver på idrettens betydning i samfunnet og muligheter for innovativt samarbeid i folkehelsearbeidet.

Pris: 500,- OBS! 2 til priset for 1 for frivillige organisajoner (blir refundert av idretten)

Arrangør: Vestfold og Telemark idrettskrets, Viken idrettskrets, Innlandet idrettskrets, Norges idrettsforbund

10:00

Registering og noe å bite i

11:00

Lunsj

Vi starter dagen med felles lunsj og mingel

12:00

Utfordringer og løsningen «Physical literacy

Bli med på en inspirerende sesjon hvor Professor Dean Kriellaars utforsker kraften i fysisk aktivitet for å forme fremtidens samfunn. Med bakgrunn i dette har vi som mål å inspirere til en kultur der fysisk aktivitet er en integrert del av hverdagen. Bli med oss når vi kaster lys over veien mot bedre folkehelse gjennom idrett, lek og bevegelse.

13:00

Samarbeidets betydning

Tverrsektorielt samarbeid er nøkkelen til å møte folkehelseutfordringene vi står overfor. Prosjekter som involverer kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv har vist seg å være spesielt verdifulle.

Brobygging for bevegelsesglede - slik kan tverrsektorielt samarbeid skape en aktiv identitet!

Lis Pedersen Strøm
Universitetslektor ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. Hun har en bakgrunn som leder i privat næringsliv med over 35 års erfaring innen fysisk aktivitet og livsstilsendringer.
14:00

Idrettens rolle

Idretten sitter ikke på sidelinjen. Tvert imot skapes det mange initiativ innen idretten for å fremme helse, engasjement og sosial endring i samfunnet. I denne delen av konferansen vil vi trekke frem flere innovative eksempler fra idrettslag og banebrytende tiltak fra særforbund som bruker «gamification» for å holde ungdom i aktivitet. Du vil få innsikt i hvordan idretten jobber for å tilpasse seg unges behov og interesser.

"Klubben i mitt hjerte" - Idrettens engasjement i lokalsamfunnet

Pål Wahl
Daglig leder for Utleira Idrettslag, en aktiv og mangfoldig klubb basert i Trondheim

Aktivitetsguide

Linda Marie Skjervold
Fagansvarlig for aktivitetsguide i Trondheim Idrettsråd

Ikke så alvorlig - Mest gøy!

Linn Baarlid
Barne-og ungdomsansvarlig i Norges Friidrettsforbundet. Master i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøyskole.
15:00

Aktiv pause

Vi skal ikke bare snakke om fysisk aktivitet. Vi inviterer deg til å delta i ulike lavterskelaktiviteter i en «pause». Du finner garantert en aktivitet du liker.

16:00

Gevinstrealisering gjennom fysisk aktivitet

Eldreressursen

Yngve Carlsson
Sosiolog og har godt over 40 års yrkeserfaring – mesteparten av tiden som forsker på NIBR og spesialrådgiver i KS.

The Missing link! Hvordan kan idretten bidra til bedre helse og økt livskvalitet, samtidig som man reduserer tjenestebehov og dermed utgifter i det kommunale budsjettet?

Hilde Solgaard
Ergoterapeut, har idrettsbakgrunn i gymnastikk og turn og har bred erfaring i arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktiv365

Karoline Riis
Prosjektleder for Aktiv365 i Vestfold og Telemark idrettskrets

Mellomrommet - å utnytte tiden mellom skoleslutt og organisert fritidsaktivitet

Jorunn Horgen
Prosjektleder for Mellomrommet, et samarbeidsprosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB, mellom idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken og Oslo
17:00

Hvordan bygger og planlegger vi for en mer fysisk fremtid?

For å forme et samfunn som fremmer fysisk aktivitet, kreves det innovative tilnærminger til byutvikling og samfunnsplanlegging. Ved å innlemme «placemaking» og «physical literacy» i kommunens strategier kan vi skape offentlige rom som inviterer til bevegelse og samhandling samtidig som vi utvikler nødvendige ferdigheter og motivasjon for livslang fysisk aktivitet. Dette samspillet mellom fysisk tilrettelegging og individuell kompetanse er nøkkelen til å bygge sunnere, mer engasjerte fellesskap for fremtiden.

Få mer FUTT i utviklingsarbeidet! Hvordan omforme eksisterende klubbhus til mer inkluderende og multifunksjonelle aktivitetshus?

Andrè Hansen
Teamleder for anleggsteamet i Viken idrettskrets. "Fra klubbhus til aktivitetshus" er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Placemaking for mer fysisk aktivitet

Kent Olav Holstein Nordby
Daglig leder for OBOS Samfunnsarena og prosjektleder for utviklingen av OBOS Fornebu.
18:00

Avslutting

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo