Utstillere under Folkehelsekonferansen 2023

Den nasjonale folkehelsekonferansen arrangeres i september og er den største av sitt slag i Norge. Konferansen er en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena. Dette er en arena der organisasjoner, etater, bedrifter, fag- og forskingsmiljøer kan bekjentgjøre sine tilbud til et bredt publikum.

Hovedtema: Alle løfter alle - et raust og robust samfunn

Målgruppe: Politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehelserådgivere, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen; forskere, studenter, lærere, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for folks trivsel, helse og levekår.

Utstilling: Utstillingen vil foregå i pauseområdet til hotellets konferanseavdeling torsdag 21. september 2023 kl 09.00 – fredag 22. september 2023 kl 14.45. Melder det seg flere enn hva plassen tillater, vil programkomiteen forbeholde seg retten til å velge ut hvem som får delta.

Påmelding for utstillere åpner 01.04.2023

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo