Stand og utstillere

Du finner alle utstillere i pauseområdet i andre etasje. Der finner du også kaffe, te, vann og litt å bite i.

Besøk gjerne disse utstillerne i løpet av konferansen

1. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

2. Besteforeldres klimaaksjon

BKA er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. De støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.

3. Folkehelseforeningen

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse. På folkehelseforeningens stand finner du en fotovegg. Ta gjerne med kollegaer. Vi bistår gjerne med å ta bilde!

4. Folkelig

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler verktøy for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Målet er å redusere sosiale ulikheter i helse og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. De bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som bl.a. Smaksverkstedet og Matjungelen.

5. Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De har medarbeidarane våre i Oslo og Bergen.

6. Høgskolen Innlandet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanningar ved seks ulike studiestader. I tillegg til gradsstudia på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskulen eit bredt tilbod av årsstudier og kortare kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring.

7. Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenteret for alle frivilligsentraler.

8. Skadeforebyggende forum

Katten har ni liv, det har dessverre ikke vi. Skafor arbeider derfor aktivt for å forebygge ulykker i samfunnet.

9. Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling.

10. Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse. Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974. Forskningen spenner fra kjerneområdet hjerte- og karsykdommer til andre store folkehelseutfordringer som kreft, diabetes, fysisk aktivitet og kosthold, ungdomshelse, aldring og demens, lungesykdom, psykisk helse, rus, kronisk smerte, muskel- og skjelettsykdommer, munn- og tannhelse, antibiotikaresistens m.m.

11. Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo