Utstillere 2022

Lillesal

1. Norsk sykepleierforbund

2. Stiftelsen livsglede for eldre

3. Stiftelsen Bua

4. Geitmyra matsenter for barn

5. Fellesorganisasjonen

6. Erasmus+ Ungdom

7. Feiring Videregående Skole

8. Tilskuddsportalen AS

9. Selvhjelp Norge

11. Folkelig

12. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

13. Smart oppvekst

14. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Vinterhagen

Folkehelseforeningen

Mitt stedt i verden

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo