Bli utstiller på Folkehelsekonferansen 2024

Den nasjonale folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for organisasjoner, etater, bedrifter, fag- og forskingsmiljøer. Tema for konferansen er "Vi mobiliserer for framtida!"

Tidspunkt

Hovedkonferanse: torsdag 24. oktober - fredag 25. oktober 2024.

Sted

Quality Hotel Tønsberg. Utstillingen vil foregå i pauseområdet.

Målgruppe

  • Forskning
  • Administrasjon i offentlig forvalting
  • Fagpersoner som arbeider med forebyggende og helsefremmende tjenester
  • Fagorganisasjoner
  • Frivillige organisasjoner
  • Næringsliv
  • Politikere
  • og alle andre med interesse for folks trivsel, helse og levekår.

Pris

Vi har ulike priser for ulike aktører.

Frivillige organisasjoner

Må være registrert i frivillighets-registeret.

Pris utstillingsplass og to deltakere på konferansen:

Early bird - frem til 31.12 23: 11.000,-

Ordinær 01.01.24 - 15.06.24: 13.000,-

Litt seinere 16.06.24 - 24.10.24: 15.000,-

Ikke kommersielle aktører

Pris på utstillingsplass og to deltakere på konferansen:

Early bird - frem til 31.12 23: 15.000,-

Ordinær 01.01.24 - 15.06.24: 17.000,-

Litt seinere 16.06.24 - 24.10.24: 19.000,-

Kommersielle aktører

Pris på utstillingsplass og deltakelse på konferansen

Early bird - frem til 31.12 23: 19.000,-

Ordinær 01.01.24 - 15.06.24: 21.000,-

Litt seinere 16.06.24 - 03.10.24: 23.000,-

Tilleggsinformasjon

  • Standstørrelse: 3 x 1,5 m. For større stand enn standard, tilkommer kr 700,- pr ekstra kvadratmeter.
  • Programkomiteen forbeholde seg retten til å velge ut hvem som får delta. Men, vi jobber først og fremst etter "først til mølla-prinsippet".

Påmeldingsfrist

3. oktober 2024 (vi tar hensyn til "først til mølla prinsippet")

Spørsmål

Faglige spørsmål: post@folkehelseforeningen.no

Praktiske spørsmål: hei@event.no

Vi gleder oss til godt samarbeid!

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo