E: Hvordan utvikle sosialt bærekraftige lokalsamfunn?

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Lurer du på hvordan din kommune best kan ivareta sosial bærekraftig lokalsamfunnsutvikling?

Forsknings- og innovasjonsprosjektet «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen» har de siste tre årene undersøkt nettopp dette.Hva betyr sosial bærekraft i en norsk lokal sammenheng – for innbyggere, for fagfolk og for politikere? Hvilke virkemidler kan vi bruke? Hvilken rolle kan fysiske og sosiale tjenester spille i steds- og lokalsamfunnsutviklingen?Arrangementet er for deg som er nysgjerrig på begrepet sosial bærekraft og hvordan det kan omsettes i praksis. Det er særlig relevant for kommuner som jobber med levekårsutsatte områder og tjenesteutvikling på tvers av samfunns- og arealplanlegging.

En egen veileder for utvikling av sosialt bærekraftige lokalsamfunn i en norsk kontekst vil lanseres som del av konferansen.

Pris: Gratis

Arrangører: Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Fredrikstad kommune, Nettverk for helsefremmende samfunn (Fremsam), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), OsloMet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

10:00

Registrering og noe å bite i

11:00

Sosial bærekraft i en lokal setting

Motivasjon og behov for kunnskap - Hva betyr sosial bærekraft? Hege Hofstad, NIBR, Oslomet og Christel Dahl, Stavanger kommune.

13:00

Sosial bærekraft i praksis

Kartlegging av sosial bærekraft i lokalsamfunn og tilrettelegging i offentlig sektor. Hege Hofstad, NIBR, Oslomet og Stine B. Sagen, Kristiansand kommune

14:00

Sosial bærekraft som politisk tema

Politikere som forkjempere for sosial bærekraft – hva skal til? Hilde H. Zeiner, NIBR, Oslomet og Bent Olav Olsen, Fredrikstad kommune

15:00

Virkemidler for sosial bærekraft

Workshop – Stedskompasset i praksis. Vigdis Holm og Maria Eintveit, Fremsam – Nettverk for helsefremmende samfunn

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo