G: Kveldsforedrag på biblioteket. Pilegrimsleden – en grenseløs vandring mot indre stillhet i en urolig verden

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Å vandre pilegrim i Norge er en reise gjennom Nordens historie, europeisk tradisjon og norsk kultur.

Tunsbergleden fra Larvik til Oslo er del av St. Olavsvegene til Trondheim og var ferdig merket i 2023. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Nidarosdomen.

Pilegrimsfenomenet er ikke bare en tradisjon i Europa. Det er en del av alle de store religiøse tradisjonene på jorda i dag, og handler i regel om reise eller vandring mot et hellig sted for å be, takke eller gjøre bot. Både kristne, jøder, muslimer, buddhister, hinduer, bahai og sikher reiser som pilegrimer. Pilegrimsreisene utgjør faktisk fremdeles i dag verdens største reiselivssegment.

I Europa har det i moderne tid vokst frem tradisjoner for sekulær og livssynsnøytral pilegrimsvandring, og de norske pilegrimsledene er tilrettelagt for alle uansett livssyn og motivasjon. Mange av langvandrernes erfaring ser ut til å være at reisen ble noe langt større og viktigere enn de var forberedt på, noe som kan være vanskelig å sette ord på. Svarer pilegrimsvandringen på et grunnleggende åndelig behov hos mennesker?

Pris: Gratis

Arrangører: Litteraturhusbiblioteket, Tønsberg og Færder bibliotek i samarbeid med Vestfold fylkeskommune

18:00

Å vandre pilegrim i Norge er en reise gjennom Nordens historie, europeisk tradisjon og norsk kultur.

Cathrine Stangebye Engebretsen er rådgiver i Kulturarv, Vestfold fylkeskommune og styremedlem i Cultural Route of St Olav Ways (ACSOW), en Europeisk kulturrute.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo