Forkonferanse: Unge stemmer i folkehelsearbeidet. OBS! Aldersgrense max 35 år.

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

11:00

Unges stemme i Folkehelsearbeidet

Møteleder: Camilla Castellan

Tvibit, Parkgata 27/29, 9008 Tromsø

Folkehelseforeningen Ung er en arena der vi utvikler et faglig og sosialt nettverk. Vi bidrar til å øke bevisstheten og formidlingen av folkehelsesaker, eksempelvis i form av innlegg på konferanser, medieomtale, kronikker og høringsinnspill. Gruppen jobber aktivt med å bygge relasjoner med potensielle samarbeidspartnere og utvikle fremtidsrettede prosjekt.

Vi har et brennende interesse av å fremheve unges erfaringer og kompetanse i det helsefremmende arbeidet. Nå har vi mottatt midler til prosjektet “Unges stemmer i Folkehelsearbeidet”. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for arbeidet som består av representanter for:

Ungdomsrådet i Tromsø

Troms og Finnmark ungdomsråd

Samsik ungdomsråd

Folkehelseforeningen Ung

Gjennom dette prosjektet skal vi, i fellesskap, finne ut hva unge mennesker i alderen 13 - 35 å mener er de 10 største truslene mot folkehelsen, og hva som skal til for å løse dem.


Klikk her om du vil lese om hva folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid handler om


Med denne bakgrunnen inviterer vi til en spennende dag der vi virkelig skal jobbe sammen. Resultatene fra denne dagen vil brukes på følgende måte:

  • Hele dialogen og prosessen vil tas opp på film som klippes og vises på Folkehelsekonferansen i Tromsø 21. og 22. september 2023.

  • Resultatene vil danne grunnlaget for en samtale med helseminister Ingvild Kjerkol på Folkehelsekonferansen 22. september.

  • Alt skal skrives ut og sendes til aktuelle beslutningstakere, sammen med filmen.

Velkommen / Vi blir kjent med hverandre

Hva er folkehelse, forebyggend og helsefremmende arbeid? Innledning og dialog

Henriette Hovland
Ledergruppa, Folkehelseforeningen Ung

Lunsj

World kafé - vi jobber sammen og i grupper og diskuterer ulike utfordringer og løsninger

Presentasjon av arbeidet og veien videre

17:00

Møtet avsluttes

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo