Gratis forkonferanse: Unge stemmer i folkehelsearbeidet. OBS! Aldersgrense max 35 år.

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

00:00

Folkehelseforeninge Ung inviterer til en spennende prosess for unge mennesker i alderen 13 - 35 år. I løpet av dagen lages det et felles innspill om hvordan de mener at de største folkehelseutfordringene kan løses. Resultatet leveres til Folkehelsekonferansen fredag 22.09.23.

Sted: Tvibit, Parkgaten 27/29, Tromsø

10:30

Registrering, frukt, kaffe, te og mineralvann

11:00

Unges stemmer i folkehelsearbeidet

Velkommen

Camilla Castellan
Folkehelseforeningen Ung
Thea Kristine Lande
Folkehelseforeningen Ung

Bli kjent

Camilla Castellan
Folkehelseforeningen Ung

Presentasjon om folkehelse

Thea Kristine Lande
Folkehelseforeningen Ung
Linn Alsvåg
Folkehelseforeningen Ung
11:50

Lunsj

12:30

Gruppearbeid: Hvilke er de største truslene mot folkehelsen?

13:30

Pause

13:50

World cafe

Vi finner de gode løsningene

14:40

Pause

15:00

Forts. World cafe

Vi finner de gode løsningene

15:50

Pause

16:00

Oppsummering og veien videre

Vi ser på resultatene, og går igjennom hvordan disse kan brukes for en bedre fremtid

16:30

Evaluering

Hvordan har det vært å jobbe sammen denne dagen?

16:45

Slutt

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo