Forkonferanse: Styrking av forskingssamarbeidet med kommunane – moglegheiter og utfordringar.

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

11:00

Styrking av forskingssamarbeidet med kommunane – moglegheiter og utfordringar

Dette blir en spennende møteplass for forskningsmiljøer, kommuner og frivillige organisasjoner. Folkehelseinstituttet og Folkehelseforeningen kommer med et mer detaljert program i løpet av april. Dette er et gratis arrangement.

12:00

Kvifor skal kommunar involvere seg i forsking?

12:30

Lunsj

13:00

Kven er aktuelle samarbeidspartnarar i kommunane?

14:00

Korleis kan ein bruke eksisterande datakjelder til tiltaksevaluering?

15:00

Kvifor ynskjer forskarar seg samarbeid med kommunane?

16:00

Korleis får ein finansiert forskingssamarbeid med kommunane?

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo