Forkonferanse: Innspillsmøte om revisjon av folkehelseloven

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

11:00

Innspillsmøte om revisjon av folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) har som mål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven oppgir krav til kommuner, regioner og nasjonale myndigheter om å fremme helse, og angir en angir en systematisk arbeidsform for langsiktig folkehelsearbeid lokalt og regionalt. Folkehelseloven, som trådte i kraft for over 10 år siden, skal nå revideres. Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet inviterer til et innspillsmøte om revisjon av folkehelseloven. Målgruppe er ansatte i kommune, fylkeskommune, statsforvalter, forskningsmiljøer og andre relevante aktører. Program vil legges frem etter påske. DET ER GRATIS DELTAKELSE.

16:00

Innspillsmøtet avsluttes

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo