B. Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet

17. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

09:00

Registrering

10:00

Involvering og medvirkning er eit viktig demokratisk prinsipp og vert ofte framheva i folkehelsearbeidet. I dei seinare åra er det teke ei rekkje initiativ for å setje fokus på involvering av ungdom gjennom lovfesting av ungdomsråd, vektlegging i den nye læreplanen og i den nasjonale programsatsinga for folkehelse i kommunane med fokus på barn og unge. Føremålet med konferansen å løfte fram erfaringar og utfordringar knytt til involvering og medverking av ungdom i folkehelsearbeidet.

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Innlandet fylkeskommune og Folkehelseforeningen Ung

16:00

Avslutting

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo