Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet

17. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

09:00

Registrering

10:00

Involvering og medvirkning er eit viktig demokratisk prinsipp og vert ofte framheva i folkehelsearbeidet. I dei seinare åra er det teke ei rekkje initiativ for å setje fokus på involvering av ungdom gjennom lovfesting av ungdomsråd, vektlegging i den nye læreplanen og i den nasjonale programsatsinga for folkehelse i kommunane med fokus på barn og unge. Føremålet med konferansen å løfte fram erfaringar og utfordringar knytt til involvering og medverking av ungdom i folkehelsearbeidet.

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Innlandet fylkeskommune og Folkehelseforeningen.

Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet

Storhamar 1 + 2, Scandic Hamar

Forkonferanse, folkehelsekonferansen 2022

Opning - Gruppeoppgåve ved borda

Kva er meiningsfull involvering av ungdom?

Karoline Steen Nylander
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner

Fører medvirkning i kommunen sitt arbeid til betre oppvekstsvilkår?

Karsten Østeberg
Medforsker OsloMet og Innlandet fylke

Korleis er ungdom involvert i Innlandet fylke?

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning

Spørsmål og innspel frå salen

11.15 Pause

Involvering av ungdom i Bømlo kommune

Lene Borgen Waage
Bømlo kommune

Korleis klarer skulen å involvere elevane?

Edvard Botterli Undnæs
tidl. leiar Elevorganisasjonen

Spørsmål og innspill fra salen

Gruppesamtale ved borda

12.30 Lunsj

Kan ungdom styre sitt eige hus? Ungdomshuset GRAB

Erling Solvang
Tromsø kommune

Fritidsklubben i et folkehelseperpektiv

Magnus Tveten
Prosjektmedarbeidar, Ungdom og fritid

Korleis involvere ungdom i utforming av nye tiltak med utfordrande tematikk?

Vibeke Gundersen
Færder kommune

Korleis få fram ungdomane sine stemmer som innbyggjarar?

Elisabeth Skjevland Paulsen
Tønsberg kommune

14.30 Pause

Involvering av ungdom i forskning - erfaring fra EU-prosjekt

Hanna Kristina Jakobsen
Co-Crate

Korleis skal ein involvere ungdom i storbyen?

Helene Holmbæk
Oslo kommune

Kva bør med i den neste Folkehelsemeldinga for å sikre involvering av ungdom i folkehelsearbeidet?

Gruppearbeid

Oppsummering av dagen

Susanne Aune Solaas
Styreleder, Folkehelseforeningen Ung

16:00

Du kan melde deg på konferansen her

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo