F: Høringsmøte om revisjon av folkehelseloven

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Regjeringen har igangsatt arbeidet med revisjon av folkehelseloven. Det tas sikte på å legge fram et høringsnotat om forslag til revidert folkehelselov over sommer, med frist i etterkant av folkehelsekonferansen.

Høringsnotatet vil bli presentert og danne grunnlag for diskusjonen på høringsmøtet. Poenger som fremkommer i diskusjonen vil danne grunnlag for departementets arbeid med lovproposisjonen og gi et godt grunnlag for høringsuttalelser i høringen.

Endelig program legges ut senest 01.06.24

Pris: Gratis

Arrangører: Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

10:00

Registrering og noe å bite i

11:00

Konferansen starter

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo