B: Sammen mot vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i perioden 2020-2023 fått tilskudd fra Helsedirektoratet, under Program for folkehelsearbeid, til tiltaksutvikling for å forebygge vold og overgrep i et folkehelseperspektiv. Barn og unge er den prioriterte målgruppen. På disse tre årene er det blitt utviklet innovative og samskapende måter å jobbe med dette temaet på innenfor rammene av folkehelsearbeidet i pilotkommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark. Tiden er inne for å spre erfaringene fra dette arbeidet nasjonalt. Telemarksforsking vil legge fram resultater fra evalueringen, og kommunene selv vil presentere sitt arbeid.

Perspektiver fra samfunnsdebatten og kunnskap om vold og overgrep blant barn og unge vil bli presentert. Inger Lise Stølsvik fra Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Telemark vil redegjøre for utfordringene vi står overfor.

Tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen skal lede en panelsamtale på slutten av konferansen. Hun er forfatter bak boken «Det vi så var et svik mot barna. En ny retning for velferdsstaten». Inga Marte har bred kunnskap om vold og overgreps-tematikken, og er særlig opptatt av hva vi sammen må gjøre for å forebygge at flere barn og unge blir utsatt for vold og overgrep.

Pris: Gratis

Arrangører: Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Helsedirektoratet

10:00

Registrering og kaffe

10:30

Velkommen

10:45

Det krever en landsby å beskytte barn fra vold og seksuelle overgrep - utfordringsbildet og status

Inger Lise Stølsvik, Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Telemark

11:20

Pause

11:35

Nybrottsarbeid på et vanskelig felt- vi våger å gjøre noe annerledes!

Erfaringsdeling fra Færder kommune

12:15

Lunsj

13:00

Kulturelt innslag

13:15

Alle kommer hjemmefra; Å snakke om- og forholde seg til seksualitet og seksuelle overgrep som tema i en profesjonell rolle

Erfaringsdeling fra Larvik kommune (inkludert aktiv dialog og refleksjon)

14:00

Mitt skip er lastet med undring – Trygge voksne for Trygge barn

Erfaringsdeling fra Midt-Telemark kommune (inkludert aktiv dialog og refleksjon)

14:35

Pause

14:50

Samskapt universelt folkehelsearbeid for forebygging av vold og overgrep blant barn og unge

Monica Bjerklund & Christine Hvitsand, Telemarksforsking

15:10

Panelsamtale- hva må vi gjøre sammen for å forebygge at flere barn og unge blir utsatt for vold og overgrep?

Ledet av Inga Marte Thorkildsen

16:15

Oppsummering

16:30

Vel hjem

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo