C: ABC for god psykisk helse

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Fra nasjonal pilot i Trøndelag til nasjonal satsing i nye fylker, kommuner, skoler, frivilligheten og arbeidsliv.

Pris: 500,-

Arrangører: Trøndelag fylkeskommunene, Nav Arbeidslivssenter og Folkehelsealliansen i Trøndelag.

10:00

Registrering og noe å bite i

11:00

Velkommen: Om piloten i Trøndelag Fylkeskommune

prosjektledelsen

11:10

ABCens vei fra Australia til Norge

Ruth Donovan, Universitetslektor/assistant professor-Nord Universitet

11:30

Hvorfor ABC? Hva sier internasjonal forskning

Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter

11:40

Hvordan har vi gjort det i Trøndelag? Status for piloten

Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder Trøndelag fylkeskommune

12:00

Hvordan kan fylkeskommunen være avsender for en folkehelsekampanje? Suksesshistorier fra Trøndelag

Kyrre Kvistad, fagkoordinator folkehelse, Trøndelag Fylkeskommune

12:15

Friluftslivets og naturen som metode

Marte Bøhm Nordahl, prosjektleder ved Norsk friluftsråd og Sigrid Rohde, Korusv

12:30

Lunsj

13:15

ABC i Program for folkehelsearbeid: Systematisk Innsats for psykisk helse

Avd, for folkehelse i Trøndelag fylkeskommune,

13:30

ABC pilotkommuner

Heim kommune og Oppdal kommune

14:00

Pause

14:15

Frivilligheten som ressurs i lokalt folkehelsearbeid. a. Tverrfaglig samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

Røde Kors Trøndelag /Oppdal kommune

14:30

b. Tverrfaglige nettverk og ABC innsatser fra frivilligheten i Trøndelag

seniorrådgiver Lisbeth Lein, Røde kors og Siri Bjerkan, rådgiver Livsglede for eldre.

15:00

Pause

15:15

Arbeidslivets ABC- Arbeidsplassen som folkehelsearena Nav arbeidslivssenter: Om ABC i Hms- innsatsen. Hvordan bruke ABC i arbeidet- presentasjon av prosessverktøyet? Hvordan kan kommunene knytte arbeidslivets ABC inn mot den generelle innsatsen?

Kristin Torske og Sidsel D. Bjørgvik, Nav Arbeidslivssenter

16:00

Pause

16:15

Hvordan lykkes med en folkehelsekampanje: Hva skal til for å bedre den psykiske folkehelsa? Plenumsdiskusjon med deltakere fra foregående innlegg

Deltakere: Kommuner, Nav arbeidslivssenter, Røde Kors, Hunt forskningssenter og Trøndelag fylkeskommune. Debattleder Ruth Donovan

17:00

Forkonferansen avsluttes

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo