Praktisk informasjon

Folkehelsekonferansen foregår torsdag 28. og fredag 29. oktober.

Det blir forkonferanser onsdag 27. oktober.

KONFERANSEHOTELL

SCANDIC LERKENDAL, Trondheim

KART


GJENNOMFØRING

Det er mulig å melde seg av konferansen uten kostnad fram til 15.september.

Faktura på deltakeravgift blir sendt ut i midten av august. Det vil derfor ikke bli krevd noen deltakeravgift før den tid.

Konferansen vil gjennomføres etter nasjonale retningslinjer for smittevern.


KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om praktiske opplysninger og påmelding: Din Konferansepartner folkehelse@dinkonferansepartner.no eller tlf. +47 990 02 583

Spørsmål om det faglige programmet eller om Folkehelseforeningen: post@folkehelsekonferansen.no


KURSGODKJENNING

Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent Folkehelsekonferansen 2021 og for-konferanser slik at kursene kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Hovedkonferansen er godkjent med 12 timer og for-konferansene er godkjent med følgende antall timer:


Norsk Sykepleierforbund har godkjent Folkehelsekonferansen 2021 med 12 timer og for-konferansene i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.


Norsk Psykologforening har godkjent Folkehelsekonferansen 2021 med 12 timer og for-konferanse:

A: 6 timer, B: 5 timer, C: 6 timer, D: 8 timer, E: 8 timer hver som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.


Legeforeningen har godkjent Folkehelsekonferansen 2021 med for-konferansene med følgende:

Hovedkonferansen:

For-kursene er godkjent med følgende kurstimer for spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning:

Kursbevis legges ut i sekretariatet for avhenting etter avsluttet kurs onsdag og for Folkehelsekonferansen i lunsjpausen fredag.

DELTAKERAVGIFTER

Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, lunsj og pauseservering.

Det gis redusert deltakeravgift på kr 500,- for deltakelse til medlemmer av Folkehelseforeningen. For institusjonsmedlemmer gjelder reduksjon for inntil 2 medlemmer.

Meld deg inn i folkehelseforeningen HER og nyt godt av rabatten på 500,-.

Det gis også redusert deltakeravgift for heltidsstudenter.


Forkonferansene 27.oktober

A. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Hvor står vi, hvor går vi? (Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, KS):
1 200,-

B. ABC-en til bedre mental helse – Kunnskapsgrunnlaget til en hodebra satsing! (Folkehelsealliansen i Trøndelag): 1 200,-

C. Barn og unges liv under pandemien - vil vi se generasjonseffekter? (Folkehelseforeningen): 1 200,-

D. Aldersvennlig stedsutvikling (Helsedirektoratet og Norske Arkitekters Landsforbund): 200,-

E. Friskliv og mestring 2021. Arbeid med mestring av helseutfordringer og livsstilsendring hos vokse. Hvor står vi – hvor går vi? (Helsedirektoratet, Høgskulen på Vestlandet, NTNU, Frisklivsforskningsnettverket): 1 200,-


GRATIS: Kveldsarrangement Dokkhuset, onsdag 27. oktober kl. 19.00-21.00

Unge sosiale entreprenører - vårt håp for framtida! Hvordan kan unge selv komme på banen og bidra til innovasjon og vekst? Gratis - åpent for alle.

(Studentsamskipnaden, Study Trondheim ved prosjektleder Siri Bjaarstad og studenter ved NTNU og Folkehelseforeningen UNG)


Folkehelsekonferansen 28.-29.oktober

Før 1.juli: 3 550,-

Etter 1.juli: 4 150,-

Påmelding ved konferansestart: 4 350,-

Heltidsstudenter 28.-29.oktober: 2 100,-

Studietittel må opplyses ved påmelding og studentbevis (fulltidsstudent) framvises ved registreringen på konferansen.

Bespisning utenom deltakeravgift


OVERNATTING

Scandic Lerkendal (arrangementshotellet) pr. natt/pers:


GEBYRER

Ønskes alternativ fakturaadresse: 50,-

Ønskes faktura som EHF: 80,-. Merk.: oppgi virksomhetens organisasjonsnummer og referanse som vi må oppgi i feltet «Deres referanse» på fakturaen.

Ved etterbestilling av EHF-faktura tilkommer et gebyr på 150,-


AVBESTILLING

Du kan melde deg av konferansen uten kostnader fram til 15. september til folkehelse@dinkonferansepartner.no

Dersom du blir forhindret i å delta etter dette kan virksomheten melde på en annen deltaker kostnadsfritt. Avbestilling etter 15. september 670.-.

Etter 1. oktober betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

Overnevnte regler gjelder uansett årsak til avbestilling/manglende deltakelse, også ved akutt sykdom. Vi ber derfor deltakere sjekke at deres personlige reiseforsikring også dekker denne type utgifter, alternativt annen forsikring som gir dekning.

PÅMELDINGSSKJEMA: Trykk her

Faktura blir sendt som pdf. via epost. (Gjelder ikke EHF-faktura). Evt. spørsmål rettes til folkehelse@dinkonferansepartner.no