Werner Christie

Lege, bonde og tidligere helseminister

Werner var assisterende fylkeslege i Hedmark og helsetjenesteforsker ved FHI fra 1981-1988 og fylkeshelsesjef i Hedmark fra 1988. Han var vår første helseminister1992‐95 i Gro H Brundtland’s regjering. Senere har han jobbet med helsepolitikk, innovasjon og forskning i Norge, Europa, USA, Asia og Afrika, bl.a. gjennom WHO. Christie var formann i Bioteknologinemda fra 2000-2004. Han var førstelektor og fagansvarlig leder for Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI 2014‐2020, og er nå frittstående foreleser, rådgiver og styremedlem i en rekke organisasjoner og foretak.

Werner er varamedlem i Folkehelseforeningens styre.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo