Maria Taivalsaari Røhnebæk

Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Maria er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, og forsker på temaer som digitalisering, tjenesteinnovasjon og samskaping innenfor omsorgs- og velferdsfeltet. Hun er utdannet Sosialantropolog og har en PhD i Teknologi, innovasjon og kultur fra Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter med ulike perspektiver på samskaping, og har publisert forskningen i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Røhnebæk er for tiden leder for INNOFF – et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo