Rolf Rønning

Professor, Høgskolen i Innlandet

Fra 2005 har han arbeidet med offentlig innovasjon, og utgitt flere bøker om det. I 2021 kom boka «Innovasjon i offentlig sektor. Innover eller bli innovert» ( Universitetsforlaget) som ligger på nettet som Open access. Han har sammen med tre andre nettopp levert manus til boka «Valuing Public innovation» ( Palgrave 2022)

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo