Ole Henrik Krat Bjørkholt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ole Henrik Krat Bjørkholt ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 22. oktober 2021. Bjørkholt er spesialist i allmennmedisin, har jobbet som fastlege og i psykiatrien, og er i gang med spesialisering i samfunnsmedisin.

Han har ledet allmennlegetjenesten i Tønsberg og vært assisterende fylkeslege i Oslo og Viken. Han har også vært tillitsvalgt i Legeforeningen. Bjørkholt er bosatt i Drammen kommune, der han har hatt lokalpolitiske verv i Arbeiderpartiet.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo