Maiken Køien Andersen,

Studentdemokratiet, Kristiansand og Folkehelsearbeid, Innlandet

Maiken er 20 år og er fra Engerdal men bor for tiden i Kristiansand. Maiken er engasjert i folkehelse i Innlandet, men som student er hun engasjert i studentdemokratiet i Kristiansand. Maiken har engasjert seg for ungdommer i Innlandet de siste 10-årene.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo