Ingvild Kjerkol

Helseminister

Ingvild Kjerkol er født og oppvokst i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Hun har en lang politisk bakgrunn og har hatt verv på Stortinget siden 2005. Hun ble oppnevnt som statsråd 14.10.2021.

Ingvild har en master i kunnskapsledelse fra Nord universitetet. Av tidligere yrker kan nevnes renholder, au pair, butikkmedarbeider, assistent HVPU-omsorg, lærer i fransk på ungdomstrinnet og næringspolitisk rådgiver.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo