Ingeborg Lunde

Folkehelserådgiver, Innlandet fylkeskommune

Ingeborg Lunde

Folkehelserådgiver Innlandet fylkeskommune

Ingeborg har jobbet med folkehelsearbeid i fylkeskommunen siden 2019, først i Oppland og nå i Innlandet. Hun har erfaring fra folkehelsearbeid i kommune. Hun er prosjektleder for program for folkehelsearbeid i kommunene i Oppland, og har en master i folkehelsevitenskap.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo