Guro Stenset

Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet

Guro er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, avdeling helse og omsorg. Hun har flere arbeidsområder. Folkehelse er et av dem. Guro har en master i idrettsvitenskap fra NTNU og bachelor i organisasjon og ledelse fra Hinn.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo