Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Kirkens Nødhjelp og tidligere helseminister

Dagfinn Høybråten er generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Han leder også «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (sannhets- og forsoningskommisjonen)», som ferdigstiller sitt arbeid sommeren 2023.

Høybråten har lang erfaring med oppgaver innen politikk og administrasjon, både som stortingsrepresentant, arbeids- og sosialminister, helseminister og som direktør i Rikstrygdeverket. Han er tidligere leder av Kristelig Folkeparti og har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo