Bodil Høistad

Rådgiver, Hamar kommune

Bodil er statsviter og jobber som rådgiver i Utviklings- og strategiavdelingen, Hamar kommune. Hun er leder for kommunens fagråd for overordnet folkehelsearbeid som bl.a. har ansvar for arbeidet med oversikt over folkehelsen.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo