Bjørn Tore Bystrøm

Miljøveileder og Koordinator Ungdommens kommunestyre, Askøy kommune

Bjørn Tore Bystrøm

Miljøveileder og Koordinator Ungdommens kommunestyre

Opprinnelig fra Rjukan/ Tinn kommune hvor han bl.a. jobbet som lærer og SFO-leder fra SFO sin spede begynnelse i Norge på 90-tallet, var så mangeårig Ungdomsleder ved Kulturkontoret i Tinn før han flyttet til Bergen (2004) og etter hvert Askøy (2006). i 2004 ble Bjørn Tore ansatt i og en del av kapteinsgruppa i den ideelle stiftelsen MOT Norge. I MOT jobbet han som distriktkoordinator for vest- og sørnorge, foredragsholder, utdanningsveileder og var med i utviklingsteamet for MOT sine skoleprogrammer. De siste årene i MOT var han bl.a. talentdirigent/ ungdomsfaglig ansvarlig for prosjektet MOTs mestringsreise.

Bjørn Tore har siden 2018 vært ansatt som Miljøveileder ved kulturavdelingen i Askøy kommune og arbeider med barne- og ungdomsmedvirkning gjennom metodisk ressursmobilisering.

Asset-Based Community Development (ABCD) er et av hovedperspektivene både i Askøy kommunes folkehelseprosjekt SoNoM (sammen om nærmiljø og møteplasser) https://askoy.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/sonom/ og i videreutviklingen av Ungdommens kommunestyre.

Ungdom ved roret er et samarbeidsprosjekt med Bømlo kommune hvor nettopp ABCD er en viktig metodisk plattform for å arbeide for å gi ungdom en større medvirknings- og samskapingskraft.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo