Bjørn Lindstad

Politisk seniorrådgiver, Frivillighet Norge

Bjørn Lindstad er politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge og har i mange år har hatt ansvaret for samarbeidsrelasjonen med KS. Han har også hatt ansvaret for å bistå kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å utvikle en frivillighetspolitikk. Per i dag har Frivillighet Norge hatt et samarbeid med omlag 70 kommuner som har ønsket en tettere relasjon til frivillig sektor. Lindstad har tidligere blant annet jobbet som seksjonsleder og som oppvekstkoordinator i Asker kommune.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo