Bjørn Hauger

Forsker, SMARTsenteret for sosial innovasjon

Bjørn Hauger er en samfunnsviter (PhD) og aksjonsforsker. Han har en bakgrunn fra Høgskolen i Vestfold, hvor han ledet et senter for helsefremmende arbeid, og har vært partner i konsulentselskapet LENT AS.

I perioden 2015-2020 var han ansatt i Tønsberg kommune i en offentlig PhD-stilling. Avhandlingen hans beskriver fremveksten av et styrkebasert og innovativt utviklingsarbeid innenfor tjenestene med ansvar for barn og unge, fra det starter på en skole i Re kommune til det omfatter alle tjenestene, barna og deres foreldre. Avhandlingen viser hvordan utviklingsarbeidet endrer konvensjonene (kulturen) som ligger til grunn for oppvekstarbeidet, og hvordan nye praksiser utvikles, samt hvordan nye livsfremmende og samarbeidende normer får fotfeste i oppvekstarbeidet.

Hauger har spilt en sentral rolle i utviklingen av fagfeltet om styrker i Norge, spesielt anvendt i arbeid med organisasjonsutvikling og folkehelsearbeid. Han har publisert en rekke verker om dette temaet. Hauger er tilknyttet Taos Institute i USA, et fagmiljø for praktikere og forskere interessert i samarbeidende praksiser, samt Smultringøkonomi Norge, et fagmiljø som fokuserer på behovet for å utvikle en økonomi med hovedformål å skape livskvalitet for alle, innenfor planetens tålegrenser.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo