Bjørg-Elin Moen

Leder av forsterkningsprogrammet, MOT Norge

Bjørg-Elin Moen har doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hun er leder for forsterkningsprogrammet "Skolen som samfunnsbygger" som ca 160 skoler bruker per i dag. En viktig del av programmet er lederutvikling og kompetanseheving for ledere og ansatte i skolene. Hun blander forskning, historier og erfaringer slik at du går ut derfra og vet mer om hva du kan gjøre for å bidra til et varmere og tryggere samfunn for ungdom.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo