Annica Øygard

Generalsekretær, Folkehelseforeningen

Annica har sosialfaglig bakgrunn. Hun er en nettverksbygger, prosessleder og administrator med hjerte for samhandling for god folkehelse.

Annica har lang fartstid med administrasjon av frivillig arbeid i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral og i Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM, forgjengeren til Frivillighet Norge). I tillegg har hun arbeidet som rådgiver i Helsedirektoratet samt folkehelse- og SLT-koordinator i Nittedal kommune. Før hun begynte i Folkehelseforeningen var hun daglig leder for Stiftelsen Det er mitt valg.

Annica startet i jobben som generalsekretær i Folkehelseforeningen 1. januar 2022.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo