Ane Bjørnsgaard

Stipendiat, Høgskolen i Innlandet

Ane er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet på doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Hun er også folkehelserådgiver i Innlandet fylkeskommune og nestleder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk. I sitt doktorgradsprosjekt er hun opptatt av et helsefremmende perspektiv på ungdoms psykiske helse i det systematiske folkehelsearbeidet.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo