Øyvind Thorsen

Idrettskonsulent, Norges Idrettsforbund

Øyvind har siden begynnelsen av 2000-tallet vært del av en rekke idrettsprosjekter med mål om å skape et mer fysisk aktivt samfunn. Når Drammen kommune i 2014 innførte 60 minutters daglig fysisk aktivitet for skoleelever åpnet det seg en mulighet for å etablere det vi nå kjenner som Aktive Lokalsamfunn.

Ti år senere er alle Drammens kommunedeler representert i satsingen, og tiltaket har nå et årlig tilskudd på 3,5 millioner kroner fra kommunen.

Øyvind vil fortelle historien bak Aktive Lokalsamfunn, men fremfor alt skal han inspirere deg slik at du kan skape noe lignende i din kommune. Sammen med idretten. For den røde tråden i fortellingen hans er hvordan samarbeid mellom idretten og skolen kan løfte flere barn og unge inn i en positiv mestringsspiral av idretts- og aktivitetsglede.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo