Velkommen!

Den nasjonale Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig nettverks- og læringsarena for deg som er opptatt av folks helse, trivsel og levekår. På konferansen møtes representanter for stat, fylke, kommune, forskningsmiljøer, politiske partier og frivillige organisasjoner.

Folkehelsekonferansen 2022

Årets tema er Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn - Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid? Det inkluderer store og viktig temaer som engasjerer. Derfor gleder vi oss til foredrag og dialog om byplanlegging, arkitektur, utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og livskvalitet, politikkutforming mm.

Et samarbeidsprosjekt

Årets konferanse gjennomføres i Hamar og er utviklet i tett samarbeid med representanter for Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Vi i komitéen har hatt mange spennende dialoger underveis for at du skal få den beste kvaliteten.

Bærekraftig servering

Innlandet er opptatt av å utnytte regionens matressurser, og å støtte opp om lokal mat. Et tiltaksområde i Innlandet fylkes bioøkonomistrategi er bevisst bruk av lokalmat på offentlige arrangementer. Innlandet er landets største jordbruksfylke. Det produseres og dyrkes et bredt utvalg matvarer, av både små og store produsenter. Innlandet har et variert landskap og jordsmonn, som gir stort mangfold i matproduksjonen. Her finnes også noen av landets største forsknings- og kompetansemiljøer innen dyreavl og planteforedling.

Vi ønsker å gi alle konferansedeltakere en faglig, kulturell og smakfull totalopplevelse, som inspirerer til godt folkehelsearbeid!

Vi gleder oss!

Annica Øygard

Generalsekretær i Folkehelseforeningen
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo