Vi inviterer til utstilling

Den nasjonale folkehelsekonferansen arrangeres om høsten hvert år og er den største av sitt slag i Norge. Konferansen er en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena og arrangeres av Folkehelseforeningen. I år er hovedtema Folkehelse i en ny tid.

Påmelding for utstillere

I år er hovedtema Livskvalitet og psykisk helse - nye perspektiver på folkehelse?

Det blir også arrangert to parallelle forkonferanser dagen før.
Den ene med tittelen "Prioritering av folkehelsetiltak". Her vil det bl.a. bli snakket om hva som er legitime mål og kriterier av folkehelsetiltak, og hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet. Denne arrangeres av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Universitetet i Bergen.

Den andre forkonferansen heter "Systematisk folkehelsearbeid i kommunen" og arrangeres av Helsedirektoratet. Målet er å gi kommunene mer "praktisk" kunnskap om hvordan og hva som kreves av et systematisk folkehelsearbeid i henhold til loven.

Program folkehelsekonferansen.

Program forkonferanser.

Målgruppe

Politikere, rådmenn, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen; forskere, studenter, lærere, medarbeidere i frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for folks trivsel, helse og levekår.

Utstilling

Utstillingen vil foregå i pauseområdet til hotellets konferanseavdeling tirsdag 15.oktober kl 09.00 – onsdag 16.oktober kl 14.45. Vi har begrenset med utstillingsplass. Melder det seg flere enn hva plassen tillater, vil programkomiteen forbeholde seg retten til å velge ut hvem som får delta.

Standstørrelse: 3 x 1,5 m.
For større stand enn standard, tilkommer kr 500,- pr ekstra kvadratmeter.

Alle som skal betjene standene må også være påmeldte som deltakere til Folkehelsekonferansen 2019.

Påmeldingsfrist 1. juli.

Ved påmelding etter denne dato tilkommer et forsinkelsesgebyr på kr. 500,-

Priser

Ikke-kommersielle aktører / frivillige organisasjoner:

Kr. 2 000,- pr. utstilling.

Gratis standleie ved påmelding av minst to eller flere deltakere til hele konferansen. Påmelding av deltakere må skje før påmelding til utstillingen sendes.

Kommersielle aktører / firma:

Kr. 8 000,- pr. utstilling.

Påmelding for utstillere

For priser og påmelding til Folkehelsekonferansen 2019.
OBS! Skriv i feltet for «merknader» i påmeldingsskjemaet hvilken utstilling du skal betjene.

Spørsmål vedr. påmelding rettes til folkehelse@dinkonferansepartner.no.
Andre spørsmål rettes til Jorid Grimeland jorid@oslomet.no.