25.02.2015

Vinnere av beste abstracts 2014

For å øke interessen for og synliggjøre relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet, blir det i forkant av hver konferanse annonsert en abstract-konkurranse. Her er vinnerne av abstract-konkurransen på Folkehelsekonferansen 2014!

Del denne saken

Forskning

Bevegelsesglede og idrett

Presenterende forfatter: Birgitte Nordahl Husebye
Forfattere: Husebye B. N (1), Tangen S. (1), Brenne E. (2)
Institusjoner: 1) Høgskolen i Østfold 2) Østfold fylkeskommune

Tiltak

Journalføring på helsestasjon og i skolehelsetjenesten som grunnlag for oversikt over folkehelsen

Presenterende forfatter: Marte Gausvik / Sonja M. Skotheim
Forfattere: Gausvik M., Skotheim M. S.
Institusjoner
: Avdeling for miljørettet helsevern, Etat for helsetjenester i Bergen kommune

Det kommer nye muligheter for å sende inn abstract til årets konferanse! Den går av stabelen 26. og 27. oktober 2015 og har 'Det nære friluftslivet' som tema.