06.10.2019

Viktigheten av friluftsliv og urbane grønne områder

Jeg er glad i natur og frisk luft til hodet og lunger. Jeg er glad i friluftsliv, både korte og lange turer. Jeg er ikke alene om dette. Hvorfor er vi så mange som liker friluftsliv og hvilke helseeffekter knyttet til den psykiske helsen gir det oss?

Del denne saken

Av: Mathilde Handal Bruvik, masterstudent i folkehelsevitenskap ved UiA

Vi er mange som driver med aktiviteter i friluftsliv, enten det er ettermiddagsturen man tar etter jobb, eller om det er en ukestur på vidda. Til tross for dette er ønsket at enda flere skal få øynene opp for friluftsliv og forstå at det er så variert. Alle trenger ikke å være Lars Monsen!

Statistikk fra det årlige helseregnskapet til SSB viser at helseutgiftene i Norge var på 360 milliarder kroner i 2018, som er en økning på 14,8 millioner fra 2017. Når vi samtidig vet at en av de største årsakene til sykdom er psykiske lidelser, så har friluftsliv et stort potensial til å påvirke folks mentale helse. En slags naturlig medisin, for friluftslivet er i utgangspunktet så lett tilgjengelig. Det handler bare å komme over den til tider svært høye dørstokken som sperrer for den naturlige vidunderkuren.


Lavterskel friluftliv

Derfor er det så viktig å legge til rette for lavterskel friluftsliv. Jeg vil påstå at turen etter jobb, hvor man tar med seg kveldsmaten og lager et bål i skogen like ved hjemmet er mye viktigere enn den ukesturen man planlegger i lang tid i forveien. Dessverre er det sånn at vi ofte ikke tar oss tid til ettermiddagsturen. Kanskje er man trøtt og sliten etter en arbeidsdag, og dermed blir sofaen og søtsaker realiteten istedenfor å komme seg ut og bevege seg. Det kan forsterke den negative effekten og gjøre at man blir mer inaktiv, som igjen kan føre til overvekt og dårligere psykisk helse.

I levekårsundersøkelsen til SSB fra 2011 sier de 2/3 av personene som var inaktive at de kunne tenkt seg å gå turer i naturen og nærmiljøet for å bli mer fysisk aktive. Friluftslivet har dermed et stort potensiale til å få flere til å komme seg ut på tur.

I Norge er vi så heldig at landlige naturområder bare er en gåtur unna for de fleste, men ikke alle. Flere og flere bor i byer, og da er det viktig at naturen i de urbane strøk beholdes. Hvis ikke forsterkes den allerede høye dørstokken for å komme seg ut. Grønne områder i bystrøk er en møteplass, et sted hvor man kan gå turer, eller nyte stillhet. Hvor man hører fuglekvitter istedenfor eksosdur. Noe som kan påvirke oss til å føle oss bedre og gi en positiv helseeffekt.


Den naturlige medisin

De senere årene har friluftslivterapi blitt en økende behandlingsform for psykiske helseplager. Grønn resept er også et viktig virkemiddel for å bedre den psykiske helsen, eller til individer med livsstilssykdommer. Det er til disse gruppene, unge, innvandrere, mennesker med lavere sosioøkonomisk status, og egentlig til alle som vil oppleve gleden av å være i aktivitet og frisk luft, friluftsliv er til for. For å gå i grønne omgivelser gir en ytterligere helseeffekt.

Noen av årsakene til at vi er mange som liker friluftsliv kan være mestringsfølelsen man får, den unike roen man kjenner og stresset som naturlig dempes om man hører vinden bruse i håret mens man puster inn den friske luften.

Friluftsliv og fysisk aktivitet gjør noe med den psykiske helsen vår. Forskningen dokumenterer at hvis man bor nærme grønne områder blir man mindre stresset, opplever færre psykiske utfordringer, man er økt fysisk aktiv og får en sosial tilhørighet. Det trengs fortsatt ytterligere studier på temaet for å undersøke hva friluftsliv gjør med individers livskvalitet og som gir økt helsefremming.

God tur!


Kilder:

Klima- og miljødepartementet (2015). Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet. (Meld.st 18 (2015-2016). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/9147361515a74ec8822c8dac5f43a95a/no/pdfs/stm201520160018000dddpdfs.pdf

Miljødirektoratet (2019). Deltakelse i friluftslivet. Hentet fra: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/deltakelse-i-friluftsliv/

Miljøverndepartementet (2013). Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf

Norsk friluftsliv (2019). Helseutgifter har økt med 148 milliarder. Hentet fra: https://www.norskfriluftsliv.no/helseutgiftene-har-okt-med-148-milliarder/

Norsk friluftsliv (2018). Kortreist friluftsliv prioriteres ikke. Hentet fra: https://www.norskfriluftsliv.no/kortreist-friluftsliv-prioriteres-ikke/

Regjeringen (2018). Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf

Regjeringen (2017). Grønn struktur. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/gronnstruktur/id685512/

Foto: Colorbox

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.