13.09.2021

Velkommen til Trondheim!

Det nærmer seg at vi endelig igjen kan ønske velkommen til Folkehelsekonferansen og vi ser fram til å møte dere i Trondheim 27.-29-oktober. Godt smittevern er en selvfølge og konferansen vil gjennomføres med bruk av koronasertifikat.

Del denne saken

Nylig var medlemmer av programkomitéen og våre samarbeidspartnere i Din Konferansepartner på en befaring på Scandic Lerkendal for å gå gjennom detaljer for gjennomføringen av Folkehelsekonferansen. Godt smittevern vil selvfølgelig ivaretas og vi er i dialog og rådfører oss med både kommuneoverlegen i Trondheim og Folkehelseinstituttet.

Konferansen planlegges gjennomført med koronasertifikat. Det innebærer at alle deltakere, innledere og arrangører må framvise et grønt koronasertifikat for å kunne være til stede på Scandic Lerkendal.

Koronasertifikatet vil være grønt for de som er fullvaksinert, eller har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, for personer som har gjennomgått covid-19 og for de som har negativ covid-19 test tatt for mindre enn 24 timer siden. Det vil bli tilrettelagt for testing for de som måtte trenge det.

En meters regelen gjelder også med koronasertifikat. Det gjør at vi foreløpig har satt et tak på 400 betalende deltakere. Det er allerede 377 påmeldte og når vi når 400 så vil vår konferansearrangør opprette en venteliste. Skulle smittevernrestriksjonene endres før konferansen kan det bli mulig med flere enn 400 deltakere.

Alle påmeldte deltakere vil få mail en uke før konferansen med oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder.

Vi gleder oss til å møte dere i Trondheim!