28.08.2020

Folkehelsekonferansen utsettes til høsten 2021

Vi er veldig lei oss for at vi må utsette Folkehelsekonferansen i Trondheim om Klima og bærekraftig folkehelsearbeid til neste høst.

Del denne saken

Vi håpet i det lengste at konferansen kunne gå som planlagt, men med usikkerheten knyttet til den økende koronasmitten i samfunnet har styret i Folkehelseforeningen og programkomiteen kommet fram til i fellesskap at det mest forsvarlige er å ikke gjennomføre konferansen under de rådende omstendigheter.

Det var allerede 235 påmeldte deltakere til årets konferanse. Konferansen kunne vært gjennomført med 200 deltakere etter gjeldende retningslinjer for smittevern, men ut ifra et føre var prinsipp ønsker vi å prioritere sikkerhet og ikke ta sjansen på at viktig helsepersonell og andre fagfolk i folkehelse- og beredskapsarbeid skulle risikere smitte i forbindelse med deltakelse på vår konferanse.I tillegg er det nå også en nasjonal anbefaling om å begrense bruken av offentlig transport.

Vi hadde sett fram til å møte dere alle i Trondheim i høst! Ett år går imidlertid fort og vi planlegger i stedet å gjennomføre konferanse med samme tema i samme by i 27.-29. oktober 2021.

Vi planlegger et åpent webinar torsdag 29.oktober i år som en liten erstatning for at det ikke blir konferanse i høst og jobber med et program som vil ha fokus på folkehelse og korona. Informasjon om webinaret og konferansen til neste år vil komme fortløpende på våre nettsider og facebook og på mail.

Ta vare på hverandre og hold avstand!


Vennlig hilsen

Styret i Folkehelseforeningen og programkomitéen for Folkehelsekonferansen 2020 og 2021