02.12.2019

Trondheim 2020 - hva skal være konferansens temaer?

Sist fredag var en gjeng folkehelseaktører samlet i Statens hus i Trondheim for en idémyldring rundt aktuelle temaer for Folkehelsekonferansen i 2020.

Del denne saken

Neste års konferanse finner sted i Trondheim 29. og 30. oktober med forkonferanser den 28.oktober. Folkehelseforeningen samarbeider med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Folkehelseinstituttet om arrangementet og i tillegg er Folkehelsealliansen i Trøndelag en viktig medspiller.

Fredag 29.november var tolv engasjerte hoder samlet for å drodle rundt temaer for Folkehelsekonferansen i Trondheim 2020 under kyndig ledelse av Marte Kvernland. Det kom opp en rekke spennende og gode idéer når det gjaldt ønsketema, om hva som er unikt i Trøndelag og om trekk i samfunnsutviklingen som har betydning for folkehelsen.

Sammen med innspillene og tilbakemeldingene i evalueringen av årets konferanse vil programkomitéen jobbe videre med å lande tematikk og starte utforming av et interessant program. Følg med for oppdateringer på nyåret!


På bildet øverst ser du fra venstre:

Mette Harriet Berntsen, seniorrådgiver Trondheim kommune og Live Augusta Spilker, student NTNU hadde gått da bildet ble tatt.


Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.