26.05.2015

Bli med i abstract-konkurranse!

Kan du noe som andre bør vite om på folkehelsefeltet? Vi ønsker oss sammendrag om både relevant forskning og gode tiltak!

Del denne saken

For å øke interessen for og synliggjøre relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet, blir det i forkant av hver konferanse annonsert en abstract-konkurranse. Innsendte sammendrag som blir godkjent for fremføring, blir under konferansen presentert på plakat eller som innlegg under parallellsesjon.

Det beste abstractet i hver av de to kategoriene blir premiert med 10 000 kroner.

Du kan nå sende inn abstract til Folkehelsekonferansen 2015. Sammendraget kan enten presentere forskning eller tiltak på folkehelsefeltet. Se her for mer informasjon om hvordan sammendraget skal skrives og sendes inn.

Frist for innsending er mandag 17. august!