09.06.2019

Program for forkonferansene er klare

I år arrangeres det to spennende forkonferanser dagen før Folkehelsekonferansen. En om systematisk folkehelsearbeid i kommunene og en om hvordan vi bør prioritere folkehelsetiltak.

Del denne saken

Hvordan bør vi prioritere folkehelsetiltak?

Forkonferanse A arrangeres av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Universitet i Bergen og har tittelen Hvordan bør vi prioritere folkehelsetiltak - Prioriteringsstrategier for fremtidens folkehelsearbeid.

Folkehelsearbeidet i Norge har de senere årene hatt oppmerksomhet på oversikt over utfordringsbildet - og på dette grunnlaget fastsette mål for folkehelsearbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette utgjør et viktig bakgrunnsbilde, men må suppleres med kunnskap og vurderinger som kan hjelpe folkehelseaktører å velge de rette tiltakene.

Målet med forkonferansen er å belyse prioritering av folkehelsetiltak. Hva er legitime mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og hvilke forutsetninger må på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet?

Systematisk folkehelsearbeid i kommunene

Helsedirektoratet arrangerer forkonferanse B Systematisk folkehelsearbeid i kommunene. Her er målet å gi kommunene mer "praktisk" kunnskap om hvordan og hva som kreves av et systematisk folkehelsearbeid i henhold til loven.

I 2013 utga Helsedirektoratet en veileder til lokalt og regionalt oversiktsarbeid og denne er nå under revisjon. Konferansen vil inneholde en presentasjon av revidert og utvidet veileder, og Bodø og Asker kommune vil fortelle om hvordan de arbeidet med folkehelse i kommunens planer. I tillegg er det satt av tid til gruppearbeid for å benytte kunnskapen på reelle problemstillinger. Dagen avsluttes med en panelsamtale.


Begge forkonferansene arrangeres mandag 14. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holbergs plass i Oslo, og koster kr. 200 å være med på.


Fullstendig program forkonferanser
Påmelding

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.