16.07.2018

Preseminar om tannhelse

For første gang arrangeres det preseminar før hovedkonferansen. Tirsdag 16. oktober fra kl 08 - 09.30 vil Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestenes kompetansesenter Midt-Norge holde et preseminar om tannhelse. Seminaret er gratis og åpent for alle konferansedeltakere.

Del denne saken

Folkehelse handler også om tannhelsa vår. Å ha en sunn munn dreier seg om mer enn å ha et pent smil. Dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer, fordi den orale, mentale og generelle helsa påvirker hverandre gjensidig.

Eline Juel Bjørkevik er klinikkleder ved Drammen tannklinikk og skal holde et innlegg om diabetes og oral helse. 

I møte med mange pasienter med type 1 og type 2 diabetes er Elines erfaring som tannpleier at informasjon og veiledning i en tidlig fase av sykdommen, er et viktig bidrag for å øke fokus på oral helse. Det kan også være med å forebygge følgetilstander i tenner og munnhule.

70 % av alle kostnadene til diabetes i dag går til å behandle komplikasjoner og bare 30 % til forebygging. Når prevalensen av diabetes er økende vil det være samfunnsøkonomisk gunstig å satse mer på forebyggende tiltak rettet mot utvikling av diabetes og utvikling av senkomplikasjoner der hvor diabetes allerede er etablert.

Det er viktig at ansatte i tannhelsetjenesten etablerer samarbeid med aktører innen diabetesomsorgen innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. Lærings- og mestringssentre er etablert på mange sykehus, og etter anbefalinger i Samhandlingsreformen opprettes det kommunale og interkommunale medisinske sentre, som enkelte steder vil overta en del av diabetes omsorgen 

I tillegg til jobben ved Drammen tannklinikk er Eline tannpleier i Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Hun har ansvaret for samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og Drammen sykehus, og tannhelsetjenestens bidragsyter i DiaHelsetiltaket. Hun er også ansvarlig for pasientveiledning og undervisning i tannhelse ved Lærings- og mestringssenteret i Drammen med spesielt fokus på pasienter med diabetes.


Program 16. oktober kl. 08 - 09.30:

Oral helse og ernæring hos eldre
Gunhild V Strand, Professor, Universitetet i Bergen, Bistilling Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenesten

Diabetes og oral helse
Eline Juel Bjørkevik, Klinikkleder Drammen tannklinikk, Prosjektkoordinator, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF


Sted: Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Møterom: «Dreggen 7» i foajéen/gågaten.

Pris: Preseminaret er åpent (og gratis) for alle konferansedeltakere. 

Dersom du ønsker å delta krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.