18.08.2018

Prekonferanse om utvikling og evaluering av folkehelsetiltak

For første gang vil det bli holdt prekonferanser i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Dette er frittstående seminarer som arrangeres tett opp til hovedkonferansen.

Del denne saken


Mandag 15. oktober kl. 11 - 16 arrangerer Folkehelseinstituttet og Det norske nettverket for forskning og utdanning på helsefremming en prekonferanse om begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. 

Inntrykket i dag er at dette samspillet skjer i begrenset grad. En viktig årsak er trolig at finansieringsordningene for tiltaksutvikling og tiltaksforskning spiller dårlig sammen. 

Gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene forsøkes det å utvikle et tettere samarbeid, men manglende finansiering av FOU-miljøenes bidrag skaper hindringer. Hvilke muligheter finnes likevel, og hva kan vi gjøre for å fjerne hindringer for et slikt samarbeid?

Målet er også å vise frem aktuelle tiltaksevalueringsprosjekter som pågår, for å vise frem variasjonen av prosjekter og styrke samarbeid.

 

Tirsdag 16. oktober kl. 08.00 - 09.30 arrangerer Norsk Tannvern og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge en prekonferanse om tannhelse.

 

Program for prekonferansene finner du her

Ønsker du å delta på prekonferansene kan du melde deg på her.

Foto: Pexels.com