01.02.2019

Planleggingen av Folkehelsekonferansen 2019 er i gang

Folkehelsekonferansen 2019 vil bli avholdt i Oslo 15. og 16. oktober, med prekonferanser mandag 14. oktober. Årets første møte samlet mange aktører som kom med gode innspill og ideer til både form og innhold.

Del denne saken

Nytt av året er at vi har fått Ragnhild Storstein Spilker som leder for programkomiteen. Ragnhild er seniorrådgiver i enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Hun er i tillegg styremedlem i Folkehelseforeningen.

Størstedelen av møtet gikk med til å diskutere mulige temaer for konferansen. Hva er viktig innenfor folkehelse i 2019? Hva er innbyggerne, politikere og alle som jobber med folkehelse opptatt av? Det ble mange diskusjoner og kloke innspill og komiteen skal nå jobbe videre for å sortere og avklare - før vi kan avsløre tema om et par måneder. Så følg med!

Har du innspill til tema eller foredragsholdere? Send gjerne en e-post til post@folkehelsekonferansen.no.

På bildet øverst ser du fra venstre (bakerste rad):

Fremste rad, fra venstre: