05.03.2020

Nå kan du sende inn abstract / sammendrag til Folkehelsekonferansen 2020!

Nå er innsendingsløsningen klar og ligger på forsiden vår. Følg lenken så finner du også forfatterveiledning og eksempler. Fristen var 1. juni, men den er forlenget til 17. august..

Del denne saken

De innsendte abstractene/sammendragene vil danne et viktig grunnlag for utforming av konferanseprogrammet, som muntlige presentasjoner i parallellsesjoner og sesjoner med postere/plakater. Vi legger opp til sesjoner som både viser frem forskning og praksiserfaringer.

Parallellsesjoner og postersesjoner vil bli organisert tematisk, og vi er særlig interessert i abstracts/sammendrag knyttet til:

De innsendte abstractene/sammendrag vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir utgitt i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Det er mulig å sende inn abstracts/sammendrag både på norsk og engelsk, men det er bare de engelskspråklige som vil bli publiserte i tidsskriftet.

Frist for innsending av abstract/sammendrag var 1. juni. Men vi tar fremdeles mot abstracts som kan bli posters, og også kan bli publisert i Scandinavian Journal of Public Health, dersom de er skrevet på engelsk. Nå er siste frist 17. august kl. 2400.