19.02.2020

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid - tema for Folkehelsekonferansen 2020

Hvordan påvirker klimaendringer folks helse? Og hva bør vi gjøre og hvordan planlegger vi for et bærekraftig samfunn? Dette blir temaet på årets konferanse i Trondheim 29.- 30.oktober.

Del denne saken

Det er første gang Folkehelsekonferansen setter søkelys på klimaendringene og hvordan de vil påvirke folks helse. Et aktuelt tema som ble foreslått av flere av deltakerne på konferansen i fjor.

Konferansen skal belyse folkehelseutfordringene som følge av klimaendringer globalt, nasjonalt og lokalt og hvordan aktørene innen folkehelse, klima- og miljø kan løse utfordringene sammen. FNs bærekraftsmål blir sentrale i programmet. Med gode eksempler fra planarbeid, ulike verktøy og metoder, og selvfølgelig den anerkjente Trøndelagsmodellen, vil samarbeid for å nå målene få stor plass i programmet.

Programkomitéen jobber nå intenst med å få på plass aktuelle innledere fra forskning og praksisfeltet. Har du gode idéer, forslag og navn? Send oss gjerne en epost på post@folkehelsekonferansen.no

Arbeider du med satsninger, prosjekter eller forskning innen årets tema inviteres du til å sende inn sammendrag/abstracts. I år er det lagt opp til at flere av de beste eksemplene får muligheten til å presentere på konferansen. Følg med på nettsiden hvor det legges ut informasjon om dette neste uke!

Vi ønsker dere alle velkommen til Trondheim!


Foto: Unsplash