09.10.2019

Gi tid - Verdensdagen for psykisk helse

I dag, 10. oktober, er en viktig dag. Det er nemlig verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet ”gi tid”, for å gi tid er for mange den fineste gaven. Alle trenger å bli sett og føle at de er betydningsfulle. Det å ha en sosial omgangskrets styrker deg, det gir god livskvalitet og en bedre psykisk helse. Dette er også hovedtemaet på folkehelsekonferansen som er i Oslo 15. og 16. oktober.

Del denne saken

Av: Mathilde Handal Bruvik, masterstudent i folkehelsevitenskap ved UiA

Psykisk helse er noe som angår alle. Å ha en dårlig psykisk helse fører med seg en rekke negative konsekvenser og kan få ringvirkninger i hele samfunnet. I 2019 får vi mange impulser fra overalt;på mobilen, reklamen på busstasjonen, hva andre mener på nettet og hva familiemedlemmer mener.

Det er ikke lett for alle å orientere seg i dette edderkoppnettet av hvordan man skal være og hva man skal gjøre. Da er det kanskje forståelig at unge i dag sliter mer med den psykiske helsen enn de gjorde før. Alle disse impulsene og kanalene for å bli påvirket var ikke der. Man brukte ikke tid på sosiale medier og man ble ikke like hyppig eksponert for reklame slik som norske ungdommer og voksne blir i dag.

Bruker du egentlig tiden din på det som er viktigst for deg? Ungdommer snakker mye med vennene sine, men i mindre grad ved fysisk tilstedeværelse. Oftere og oftere blir det gjennom ulike sosiale medier, som for eksempel Snapchat. Gir det nok oppmerksomhet? Tydeligvis ikke, i og med at flere og flere unge føler seg ensomme.

Årets markering under Verdensdagen for psykisk helse handler om at tid er verdifullt, og er du tilstede? Se opp og vis nærvær. Multitasking – oppmerksomhet på ville veier? Og sist, men ikke minst det å gi tid.


Tid er verdifullt
Det er ofte ikke det materielle som er av betydning, ihvertfall ikke når man føler man har alt. Oppmerksomhet mot andre og å lytte til seg selv kan gi en stor gevinst i forhold til den psykiske helsen. For plutselig kan det skje noe, dermed er tiden man har sammen med de nærmeste svært verdifull.


Er du tilstede?
Det er viktig å være tilstede i det øyeblikket man har og å tenke på det som skjer akkurat nå. Alt blir mye vanskeligere hvis man hele tiden skal tenke langt frem i tid, og tenke på hva andre tenker om det. For det blir jo ihvertfall komplisert! Den viktige mestringsfølelsen kommer ofte når man fokuserer på få oppgaver og det som skal skje her og nå. Hvis man ikke gjør det, er man mindre tilstede i sitt eget liv. Samtidig er det viktig å være der for andre, for det føles kjipt når noen heller velger å være i sin egen boble på sosiale medier, når man i utgangspunktet har satt av tid til å være sammen.


Se opp og vis nærvær
En mobil- eller dataskjerm gir masse kunnskap, men kan også være vår verste fiende. Ofte sluker skjermen mye tid og gjør at vi ikke har tid til oss selv og de rundt oss. Da kan det føles umulig å se opp og vise nærvær til de som er rundt deg. Hvis man viser nærvær er det også enklere å oppfatte hvordan de du er med føler seg og vise medmenneskelighet. Hvis man ser opp (fra skjermen) kan det også være enklere å tenke over hvordan en egentlig har det og hva man ønsker å bruke tiden sin på?


Multitasking – oppmerksomhet på ville veier?
Multitasking er å få gjort mest mulig på en effektiv måte uten å gå glipp av noe som skjer. Men multitasking har egentlig en rekke negative konsekvenser knyttet til psykisk helse. Det kan være at man ikke klarer å være 100% tilstede i en oppgave. Dermed klarer man ikke å gjennomføre best mulig og sluttproduktet kan bli dårligere.


Gi tid
For at man skal gjennomføre det som er beskrevet ovenfor er det å gi tid vesentlig. Vi må gi tid til det som føles viktig for at vi skal føle oss best mulig. Som det å styrke den psykiske helsen.

Ved at man er åpen om psykisk helse i vennegjengen, familien eller samfunnet, vil vi kanskje oppnå flere av punktene under:

Dette skal vi i Folkehelseforeningen også jobbe mot hver dag hele året, samt ha et ekstra fokus på under årets Folkehelsekonferanse i Oslo 15. - 16. oktober. Det vil bli foredrag som handler om denne tematikken, bl.a Kristina Miljeteigs foredrag «Does Facebook make us lonely», parallellsesjoner om ensomhet, inkludering og mestring. Men i det store og hele har egentlig alle foredragene som mål å bedre den psykiske helsen til befolkningen. Årets tema på Folkehelsekonferansen er psykisk helse og livskvalitet. Nye perspektiver på folkehelse.

Hele programmet finner du her.

Og du! Å delta på en slik konferanse og komme i kontakt med andre kan også styrke din psykiske helse.

Håper du har tid til å komme!


Kilder:

www.verdensdagen.no


Illustrasjon: Verdensdagen for psykisk helse, kampanjebilde 2019

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.