26.09.2018

Generasjon utdatert?

I forbindelse med Folkehelsekonferansen inviterer Idrettscampus Bergen til en kveld med fokus på psykisk helse sett fra ungdommene sitt ståsted. Med sofaprat og foredrag arrangeres seminaret "Generasjon utdatert?" på Litteraturhuset i Bergen mandag 15. oktober.

Del denne saken

Hvordan er det å være ungdom i dagens samfunn? Hvordan oppleves det å være "på" 24/7 gjennom sosiale medier? Hvor kommer prestasjonspresset fra? Hvorfor rapporteres det om flere psykiske helseplager blant ungdom? Hvordan ønsker de å bli møtt? Hva kan vi gjøre som foreldre, lærere, helsepersonell og trenere for å øke sjansen for at ungdom utvikler seg i en positiv retning og har det bra?

Denne kvelden skal ungdommen selv fortelle og svare, i dialog med trygge voksenpersoner med genuin interesse for hva ungdommen selv mener.

Om arrangøren: Idrettscampus Bergen er et nyetablert samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Olympiatoppen Vest, Hordaland idrettskrets, SK Brann, Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Helse Bergen. Deres mål er å styrke arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Hordaland gjennom å etablere møteplasser for kompetanseutvikling og kompetanseformidling. Gjennom en serie av arrangement på Litteraturhuset i Bergen ønsker de å løfte viktige tema, og få i gang gode diskusjoner som kan engasjere og inspirere.

Idrettscampus Bergen er også medarrangør av Folkehelsekonferansen 2018.