16.02.2015

Gayle Souter-Brown til Folkehelsekonferansen!

Den newzealandske landskapsarkitekten Gayle Souter-Brown kommer til konferansen i oktober! Souter-Brown har blant annet skrevet boken 'Urban Design for Health and Well-Being'.

Del denne saken

Det er med stor entusiasme vi kunngjør at den newzealandske landskapsarkitekten Gayle Souter-Brown kommer til Folkehelsekonferansen i oktober! Souter-Brown er grunnlegger av Greenstone Design i Storbritannia og forfatter av boken 'Urban Design for Health and Well-Being'. Hun er glødende opptatt av hvordan landskapene vi omgir oss med påvirker både fysisk helse og vår generelle opplevelse av velvære.

I boken 'Urban design for Health og Well-Being' fokuserer Souter-Brown på både sosiale, økonomiske og miljømessige gevinster av å utvikle grøntområder i små og store byer. Hun presenterer relevant forskning på effektene av slike grøntområder, enten det handler om skolegårder, hager eller offentlige parker.

Souter-Brown vil definitivt bidra med et viktig og inspirerende perspektiv på 'det nære friluftslivet'!

The availability of green space cannot be a luxury; we all need «friftsliv» to enjoy good health and a sense of well-being. Gayle Souter-Brown