26.01.2022

Fortell om dine forskningsresultater eller praksiserfaringer på folkehelsekonferansen!

Vi vil gjerne at du sender inn abstract / sammendrag til årets konferanse, og bidrar til å vise frem og dele forskning innenfor folkehelsefeltet.

Del denne saken

Folkehelsekonferansen 2022 blir 18. og 19. oktober på Hamar, med forkonferanser 17. oktober. Temaet vil være: Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn. Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

Program og påmelding kommer i begynnelsen av mai.

Men allerede nå kan du sende inn abstracts/sammendrag. Vi inviterer forskere, frivillige organi­sa­sjo­ner, kommuner og andre til å sende inn abstract/sammendrag av både forskningsresultater og prosjekt-/praksiserfaringer som de ønsker å formidle på Folkehelsekonferansen.

De godkjente abstractene/sammendragene vil danne et viktig grunnlag for utforming av konferanseprogrammet, som muntlige presentasjoner i parallellsesjoner og sesjoner med postere/plakater. Vi legger opp til sesjoner som både viser frem forskning og praksiserfaringer.

Parallellsesjoner og postersesjoner vil bli organisert tematisk, og vi er særlig interessert i abstracts/sammendrag knyttet til:

De godkjente abstractene/sammendrag vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir tilgjengelig på Folkehelsekonferansen. Abstracts/ sam­mendrag kan sendes inn både på norsk og engelsk, men det er bare de engelskspråklige som blir publisert i tidsskriftet.

Frist for innsending av abstract/sammendrag er 3. april kl. 2400.

Mer informasjon finner du ved å klikke på denne lenken.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.