27.02.2020

Fortell hva dere har funnet ut!

Vi inviterer forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og andre til å sende inn abstract/sammendrag av både forskningsresultater og prosjekterfaringer som dere kunne tenke dere å formidle på Folkehelsekonferansen 2020 i Trondheim 29. og 30. oktober.

Del denne saken

Et mål for årets konferanse er å vise frem og dele norsk forskning og erfaringer om klima, miljø og folkehelse. Ambisjonen er å stimulere til og styrke det nasjonale og nordiske samarbeidet innen klima, miljø og folkehelse mellom ulike miljøer innen forskning, frivillige organisasjoner og forvaltning på ulike nivåer.

De innsendte abstractene/sammendragene vil danne et viktig grunnlag for utforming av konferanseprogrammet, som muntlige presentasjoner i parallellsesjoner og sesjoner med postere/plakater. Vi legger opp til sesjoner som både viser frem forskning og praksiserfaringer.

Parallellsesjoner og postersesjoner vil bli organisert tematisk, og vi er særlig interessert i abstracts/sammendrag knyttet til:

Vi tar også imot abstracts/sammendrag på annen tematikk knyttet til klima, miljø og helse, og prosjekter som viser metoder for samarbeid på tvers av sektorer.

De innsendte abstractene/sammendrag vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir utgitt i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Det er mulig å sende inn abstracts/sammendrag både på norsk og engelsk, men det er bare de engelskspråklige som vil bli publiserte i tidsskriftet.

I løpet av første del av mars vil vi legge ut en veiledning til utforming av abstracts/sammendrag. Samtidig vi vil gjøre tilgjengelig en elektronisk løsning for å sende dem inn.

Frist for innsending av abstract/sammendrag er 1.april

Har du spørsmål send epost til post@folkehelsekonferansen.no