06.04.2020

Folkehelsekonferansen i Korona-tid

Hele Norge er nå sterkt berørt av koronaviruset. Helse, befolkningens helse, er satt øverst på myndighetenes prioriteringsliste. Dette er en spesiell tid som påvirker både oss som enkeltmennesker og hele samfunnssystemer. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser pandemien vil ha, men det er åpenbart at ettervirkningene vil bli store og påvirke folkehelsen på ulike måter.

Del denne saken

For folkehelsekonferansen har dette også endret noe retning på årets planlegging:

- Det kan ikke være en folkehelsekonferanse uten at vi setter søkelys på hva vi har vært igjennom denne våren, og hva det vil ha å si for samfunnet og folkehelsen fremover.

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid er fortsatt hovedtema for konferansen, men vi vil også bruke anledningen til å sette fokus på covid-19.

Folkehelsekonferansen følger myndighetenes retningslinjer men håper at disse er lettet på i god tid før konferansen skal gjennomføres. Da vil vi trenge mer enn noen gang å møtes, bearbeide, mobilisere, hente kunnskap og inspirasjon for å styrke folkehelsearbeidet.

Det vil legges opp til en påmeldingsløsning som ikke sender faktura før det er sikkert at konferansen kan gjennomføres. Deltakere oppfordres til å ikke bestille reise og opphold før det er bekreftet at konferansen kan gjennomføres.

Komiteen jobber altså videre med å lage et aktuelt og spennende program for høstens konferanse i den flotte byen Trondheim.

Til vi sees, ta vare på hverandre!